За автора Чавдар Бонев

Чавдар Бонев е роден през 1954 г. в София. Завършва специалност История, профил Археология в СУ „Св. Климент Охридски“ през 1980 г. Тема на курсовата му работа – Славяните в карпато-дунавските земи през VI–VIII в., а на дипломната – Славяните в Добруджа през VI–IX в. От 1984 г. е редовен аспирант в Института по балканистика при БАН. През 1988 г. защитава кандидатска (докторска) дисертация на тема Културно-църковни отношения в карпато-дунавските земи през ХI–ХV в. Научен сътрудник в Института по балканистика. Има публикации по проблемите на раннославянската култура (VI–VII в.), славянското заселване на Балканите, началото на Дунавска Бъгария, основаването и ранната история на воеводствата Влашко и Молдова, отвъддунавските земи на Първото българско царство, историческа география.

 
 
 
 
 
Банер: Обсадена от римляните дакийска крепост по време на войните в Дакия през 101-106 г. сл. Хр. (Траянова колона).
Copyright © Ад Хок 2010-2013 (www.adhoc-bg.com). Всички права запазени. Последно обновяване: Sat Aug 21 2010 at 1:40:36pm.