Праславянските племена

Част I (A)

276 стр.

ISBN 978–954–9493–08–5

София, 2007

Основна цел на изследването е изясняване на миграционния процес от балкано-карпатските земи през 1 и 2 век. Условие sine qua non за разбирането на етапите на този процес е подробното възстановяване на племенната структура на териториите на праславяните (или траките) преди Римската епоха.

Използваните в изследването исторически източници имат разнообразен произход:

  • писмени източници (наративи, документи, епиграфика)
  • топонимични
  • картографични
  • археологични
  • етнологични
  • диалектологични

Предложена е ясна дефиниция за използването на термините праславяни, праславянски период, праславянски език.

* * *

Разделът "Племена" се занимава с възстановяването на различни племенни структури и историческата им съдба. Абзаците, посветени на отделните племена, са организирани като “гнезда” – на база лингвистичния произход на имената на племената, които са в азбучен ред. Настоящата част включва племената и съответните имена, започващи с буквата "A".

 
 
 
 
 
Банер: Обсадена от римляните дакийска крепост по време на войните в Дакия през 101-106 г. сл. Хр. (Траянова колона).
Copyright © Ад Хок 2010-2013 (www.adhoc-bg.com). Всички права запазени. Последно обновяване: Sat Dec 18 2010 at 2:36:04am.