Праславянските племена

Част II (Б-К)

260 стр.

ISBN 978-954-9493-14-6

София, 2008

Основна цел на изследването е изясняване на миграционния процес от балкано-карпатските земи през 1 и 2 век. Условие sine qua non за разбирането на етапите на този процес е подробното възстановяване на племенната структура на териториите на праславяните (или траките) преди Римската епоха.

Втората част на изследването Праславянските племена съдържа параграфи за племената, подредени в азбучен ред от Б до К.

 
 
 
 
 
Банер: Обсадена от римляните дакийска крепост по време на войните в Дакия през 101-106 г. сл. Хр. (Траянова колона).
Copyright © Ад Хок 2010-2013 (www.adhoc-bg.com). Всички права запазени. Последно обновяване: Sat Dec 18 2010 at 2:35:52am.