Праславянските племена

Част III (Л-Я)

Праславянската църква и други проекти (основни тези)

172 стр.

ISBN 978-954-92231-6-3

София, 2009

Основна цел на изследването е изясняване на миграционния процес от балкано-карпатските земи през 1 и 2 век. Условие sine qua non за разбирането на етапите на този процес е подробното възстановяване на племенната структура на териториите на праславяните (или траките) преди Римската епоха.

Третата част на изследването Праславянските племена съдържа част от статиите за племената, подредени в азбучен ред от Л до Я.

Основната част, посветена на праславянската църква, е предложена като проект за по-нататъшно изследване. На база разнообразни източници проектът се опитва да навлезе в непознати страници от историята на гето-даките – северния клон на праславяните. Става дума за учението на Замоксис и последващото развитие на дакийската църква, основана от Деценеус и Буребиста.

“Балагини” (добри дела, багословии), формулирани от Деценеус като правила, придават на тази доктрина уникален характер и я правят предвестник на християнството в Европа.

Други важни теми са свързани с приемствеността между траките и славяните, както и с праславянския пантеон – включени са само частите за Аполон, Арес и Атина.

Последната теория е посветена на прабългарските племена.

 
 
 
 
 
Банер: Обсадена от римляните дакийска крепост по време на войните в Дакия през 101-106 г. сл. Хр. (Траянова колона).
Copyright © Ад Хок 2010-2013 (www.adhoc-bg.com). Всички права запазени. Последно обновяване: Sat Dec 18 2010 at 2:35:40am.