Праславянските племена

Част V-2
ТРАКИ И СЛАВЯНИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ


София, 2011-2012

Дял II

Съдържание

I. Племена

1. Албани (армъни)
2. Бриги, фриги
3. Ком, комидава
4. Пеласги
5. Пеони, пиянец
6. Сабар, саи (сенсии), сабари, севери, севрюки, саяни
7. Шар, дасарети, сасарети

ІІ. Прабългарски племена и родове в Дунавска България

1. Алциагири
2. Аси, асиани, асеневци
3. Барси (персиани, берзити?)
4. Белендери
5. Кангари, чангъи
6. Каспи, каспичани
7. Кочагири
8. Кубиари
9. Куригури
10. Сабири
11. Сармати, шеремет
12. Севернодунавски български формации през ХІ–ХІІ в.
13. Секели, шкеи
14. Семендери
15. Синди, синдел
16. Согди-сагудати
17. Тами
18. Тертер

ІІІ. Праславянската църква

1. Калостари-калугери
2. Калостари-калушари
3. Хар(а)-хорс

ІV. Приложения

Показалец на етнонимите към част ІІІ (Л-Я)
Показалец на географските имена към част ІІІ (Л-Я)
Показалец на личните имена към част ІІІ (Л-Я)

 
 
 
 
 
Банер: Обсадена от римляните дакийска крепост по време на войните в Дакия през 101-106 г. сл. Хр. (Траянова колона).
Copyright © Ад Хок 2010-2013 (www.adhoc-bg.com). Всички права запазени. Последно обновяване: Mon Jan 28 2013 at 1:19:50am.