Праславянските племена

Част IV (Л-Я)

204 стр.

ISBN 978-954-8697-09-5

София, 2010

Основна цел на изследването е изясняване на миграционния процес от балкано-карпатските земи през 1 и 2 век. Условие sine qua non за разбирането на етапите на този процес е подробното възстановяване на племенната структура на териториите на праславяните (или траките) преди Римската епоха.

Четвъртата част на изследването Праславянските племена съдържа част от статиите за племената, подредени в азбучен ред от Л до Я.

Тук са намерили място и статии, представящи отново племена, за които в част ІІІ вече бяха публикувани кратки текстове с основните тези. Сред представените тук племена има и такива, за чието съществуване липсват преки свидетества в античните и средновековните източници. Аргументите за обособяване на тези племенни структури почиват върху комплексен доказатествен материал. Отделни параграфи са посветени на реки в праславянските земи (Прут, Серет) и свързаните с тях племенни образувания.

За ЧЕХИ, СЪРБИ и ХЪРВАТИ е показано, че корените на тези славянски народности се намират в Дакия, където са се формирали племена, носители на тези етноними. Параграфите съдържат допълнителен материал, потвърждаващ приемствеността по отношение на структурата на племенните, речните и селищните имена при траки (праславяни) и славяни. Изведени са праславянски корени, т.е. тракийски думи, продъжили съществуването си в славянските езици.

 
 
 
 
 
Банер: Обсадена от римляните дакийска крепост по време на войните в Дакия през 101-106 г. сл. Хр. (Траянова колона).
Copyright © Ад Хок 2010-2013 (www.adhoc-bg.com). Всички права запазени. Последно обновяване: Sat Dec 18 2010 at 2:35:30am.