Добре дошли на сайта на Чавдар Бонев

Предназначението на този сайт

Чавдар Бонев предлага настоящия сайт на широката публика и на специалистите по ранна славянска история и/или история на Балканите.

На сайта са изложени дългогодишните изследвания на автора за "Праславянските племена". Публикациите на автора по темата са предложени в резюме, а така също и за сваляне в пълния им обем (вж. страницата "Библиотека").

Идеята е максимално да се улесни разпространението на работите на автора и да предизвика коментари по темата.

"Праславянските племена"

Настоящото изследване предлага един алтернативен поглед по два съществени въпроса на ранната европейска история:

 • 1. Произход на славянските народи
 • 2. Културно-лингвистичен характер и историческа съдба на тракийските етнически групи
 • Широко приеманата в наши дни теза, според която славянските народи произхождат от прикарпатския район, е коментирана в увода на изследването. Авторът отбелязва множество несъответствия и противоречия в аргументацията на тезата, особено когато изследователите обясняват етапите на етно-генетичния процес на славяните в прикарпатските земи с помощта на лингвистични и археологични данни. Авторът вдъхва нов живот на старата теза за балкано-дунавския произход на славяните, която се е радвала на широка популярност в историографиите на славянските народи между 12-ти и 19-ти век от н.е.

   
   
   
   
   
  Банер: Обсадена от римляните дакийска крепост по време на войните в Дакия през 101-106 г. сл. Хр. (Траянова колона).
  Copyright © Ад Хок 2010-2013 (www.adhoc-bg.com). Всички права запазени. Последно обновяване: Sun Aug 22 2010 at 3:06:42am.